WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego praktyka sądów w przyznawaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej jest dośZadośćuczynienieć jednolita.

KNF po przeanalizowaniu 1140 prawomocnych wyroków sądowych wydanych w latach 2015-2016 doszedł do wniosków, że średnie zadośćuczynienie dla rodziców wynosiło 74 714 zł, dla dziecka osoby zmarłej 62 222 zł, dla małżonków 78 903 zł, a dla rodzeństwa 30, 6 tys. zł.

Badania były przeprowadzone w kontekście poruszanego medialnie tematu dotyczącego wprowadzenia tabel kalkulacyjnych świadczeń w tego typu sytuacjach. Śmierci osoby bliskiej nie da się przeliczyć na pieniądze, każda sytuacja jest inna, a celem zadośćuczynienia ma być rekompensata krzywdy jaką poniosły osoby bliskie, dlatego mimo obowiązywania standaryzacji w wielu krajach europejskich temat budzi kontrowersje. W danych KNF są tylko podawane średnie co nie wyklucza zasądzania skrajnych wysokości świadczeń w porównywalnych sytuacjach. Nie wolno jednak zapominać, że przyczyną tego może być kwestia braku udowodnienia rozmiaru krzywdy w postępowaniu prowadzonym przez sąd.

Warto jednak zauważyć jeszcze jedną rzecz, że sądy oczywiście zasądzały wyższe kwoty niż proponowane przez zakłady ubezpieczeń. Jeśliby więc wysokość świadczeń oparto przy standaryzacji na badaniach wykonanych przez KNF mogłoby się to okazać niekorzystne dla zakładów ubezpieczeń.

Zainteresowanych tematem zachęcam również do lektury rekomendacji KNF, wydanych w czerwcu 2016 dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz poradnika wydanego również w 2016 r.

 Fot. Źródło: foter.com, Title: flowers marguerites destroyed dead, CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication