Oferta

PIECZĘĆ PREWENCYJNAPIECZĘĆ PREWENCYJNA

 

PODATKI - Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koczan LublinObsługa prawna przedsiębiorców

Prowadzimy bieżącą i terminową obsługę prawną podmiotów w zakresie wszystkich spraw, jakie są związane z ich istnieniem i prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym m.in: sporządzanie projektów umów i ich opiniowanie, wydawanie opinii prawnych pisemnych i ustnych, jak również pomoc w rejestracji spółek i reprezentowanie przed sądami i organami.

 

 Umowy - Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koczan Lublin Pomoc prawna klientom indywidualnym
Kancelaria Radcy Prawnego oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach spadkowych, rodzinnych, cywilnych oraz pracowniczych, jak również administracyjnych. Nasza pomoc obejmuje zarówno sporządzanie opinii, pism procesowych, pozwów, jak również wniosków, apelacji, skarg i innych pism. Oferujemy profesjonalną reprezentację klienta przed sądami.

 

 

NIERUCHOMOŚCI - Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koczan Lublin  Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Najnowsze wpisy

WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego praktyka sądów w przyznawaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej jest dośZadośćuczynienieć jednolita.

KNF po przeanalizowaniu 1140 prawomocnych wyroków sądowych wydanych w latach 2015-2016 doszedł do wniosków, że średnie zadośćuczynienie dla rodziców wynosiło 74 714 zł, dla dziecka osoby zmarłej 62 222 zł, dla małżonków 78 903 zł, a dla rodzeństwa 30, 6 tys. zł.

Badania były przeprowadzone w kontekście poruszanego medialnie tematu dotyczącego wprowadzenia tabel kalkulacyjnych świadczeń w tego typu sytuacjach. Śmierci osoby bliskiej nie da się przeliczyć na pieniądze, każda sytuacja jest inna, a celem zadośćuczynienia ma być rekompensata krzywdy jaką poniosły osoby bliskie, dlatego mimo obowiązywania standaryzacji w wielu krajach europejskich temat budzi kontrowersje. W danych KNF są tylko podawane średnie co nie wyklucza zasądzania skrajnych wysokości świadczeń w porównywalnych sytuacjach. Nie wolno jednak zapominać, że przyczyną tego może być kwestia braku udowodnienia rozmiaru krzywdy w postępowaniu prowadzonym przez sąd.

Warto jednak zauważyć jeszcze jedną rzecz, że sądy oczywiście zasądzały wyższe kwoty niż proponowane przez zakłady ubezpieczeń. Jeśliby więc wysokość świadczeń oparto przy standaryzacji na badaniach wykonanych przez KNF mogłoby się to okazać niekorzystne dla zakładów ubezpieczeń.

Zainteresowanych tematem zachęcam również do lektury rekomendacji KNF, wydanych w czerwcu 2016 dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz poradnika wydanego również w 2016 r.

 Fot. Źródło: foter.com, Title: flowers marguerites destroyed dead, CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

  1. Kolejne oszustwo- CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Komentowanie nie jest możliwe
  2. Z kim podpisuję umowę ? Komentowanie nie jest możliwe
  3. NEGATYWNE WPISY W INTERNECIE Komentowanie nie jest możliwe
  4. Trzeci Lubelski Wyścig Kaczek Komentowanie nie jest możliwe
  5. PIECZĘĆ PREWENCYJNA Komentowanie nie jest możliwe
  6. O masach majątkowych małżeńskich słów kilka Komentowanie nie jest możliwe
  7. Dla zainteresowanych – podsumowanie akcji Niebieski Parasol 2015 Komentowanie nie jest możliwe
  8. Niebieski Parasol – szósta edycja Komentowanie nie jest możliwe
  9. Podwyższenie wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego Komentowanie nie jest możliwe