Kolejne oszustwo- CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorcy nie mają łatwo w Polsce. Muszą się mieć na baczności w najprostszych sprawach.

Żeby nie być gołosłownym  spójrz na to pismo.

Skan CEODG

 

 

 

 

 

 

 

Pismo na pierwszy rzut oka wydaje się pismem urzędowym. Czerwone pieczątki, sygnatura sprawy, powołanie na określone przepisy prawne.

Czym jest natomiast: zwykłym oszustwem! Dlaczego?

Po pierwsze: indywidualni przedsiębiorcy są wpisywani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a nie do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej.

Po drugie: z tytułu wpisu do CEIDG, zmian danych we wpisie, czy jego aktualizacji  nie są pobierane żadne opłaty.

Po trzecie: gdybyś zajrzał w powoływane w piśmie przepisy Kodeksu Cywilnego zdziwił byś się trochę bo mowa w nich o ofercie.

Tak więc jeśli otrzymałeś takie pismo jedyne co powinieneś zrobić to wyrzucić je do kosza. Z pewnością natomiast nie dokonywać zapłaty.

Jako przedsiębiorca powinieneś mieć orientację jak się nazywają dokładnie rejestry przedsiębiorców w Polsce.Więcej o nich i o tym czego możesz się z nich dowiedzieć możesz przeczytać we wpisie pt. Skuteczność windykacji, a weryfikacja kontrahenta.

Bądź czujny i czytaj dokładnie pisma, które otrzymujesz. Jeśli nie masz pewności co zrobić z danym pismem, skonsultuj je z prawnikiem.

Z kim podpisuję umowę ?

Właściwe określenie stron w umowie i dopilnowanie by odpowiednie osoby podpisały tę umowę to kwestie elementarne, które mają kluczowe znaczenie przy ocenie ważności tej umowy i otwierają szansę do skutecznej windykacji.

Dziś na moje biurko trafiła do analizy podpisana umowa, która stała się dla mnie inspiracją do powstania niniejszego wpisu.

Umowa została podpisana pomiędzy Panem A.B. z przedsiębiorcą nazwijmy go „XYZ M.Kowalski”, który na jego rzecz miał coś wykonać.

W pierwszej kolejności zaczęłam sprawdzać kto tę umowę podpisał i otóż co się okazuje..

Pan przedsiębiorca „XYZ M.Kowalski” został określony w umowie w sposób następujący: umowa zawarta pomiędzy firmą XYZ reprezentowaną przez J.Nowaka – dyrektora.

W dodatku podkreślić należy, że do umowy nie załączono pełnomocnictwa udzielonego przez Pana M.Kowalskiego dla Pana J.Nowaka, który podpisywał umowę i dodatkowo zrobiono, nie wiem czy celowo czy nie, omyłkę w numerze NIP przedsiębiorcy.

Ten przykład przytaczam po to by tego typu błędów nie popełniać. Wielce dyskusyjne jest z kim ostatecznie umowa została zawarta, w związku z czym jest ryzyko pojawienia się  wielu niepotrzebnych komplikacji przy wyegzekwowaniu zobowiązań z umowy.

Jak winno to wyglądać?

Jeśli podpisujesz umowę z przedsiębiorcą sprawdź w jakim rejestrze jest on wpisany. Przedsiębiorcy są wpisywani do:

W naszym kazusie umowę podpisywano z przedsiębiorcą indywidualnym, a więc z Panem  M.Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „XYZ M.Kowalski”. Jeśli osobiście nie podpisywał on umowy osoba, która w jego imieniu działała winna okazać stosowne pełnomocnictwo do działania, które to powinno być załącznikiem do umowy. Powinniśmy sprawdzić czy osoba ta miała umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy i jaki jest zakres tego umocowania. Obligatoryjnie trzeba zweryfikować dane podane przez przedsiębiorcę z danymi ujawnionymi w jednym z rejestrów wskazanych wyżej.

Jeśli nie dopilnujemy by w umowie zostały właściwe określone strony w umowie i by odpowiednie osoby podpisały tę umowę może okazać się, że dochodzenie praw z danej umowy będzie znacznie utrudnione bądź niemożliwe.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć - ta maksyma jest znana chyba każdemu.

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem płynności finansowej. Ich kontrahenci nierzadko w sposób jednostronny ustalają swoje terminy płatności za otrzymane usługi bądź towary, inne niż te wynikające z wcześniejszych ustaleń. Wstrzymują zapłatę do pierwszego telefonu, wezwania, pisma z Kancelarii…

Chciałbyś poprawić płynność finansową w firmie i zniwelować problem spóźnionych płatności?

Chciałbyś bardziej zdyscyplinować swoich kontrahentów do terminowego regulowania należności?

Dobrym lekarstwem na te przypadłości może okazać się możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej.

A teraz wyobraź sobie, że …Twoi kontrahenci płacą terminowo Twoje faktury. Twoja asystentka nie musi dzwonić lub pisać już maili z przypomnieniem, że upłynął już termin płatności na fakturze i prosić Klienta by może zechciał zapłacić. Masz pieniądze u siebie na koncie, a nie na koncie Twojego Klienta. Chyba całkiem przyjemnie…;)

Czym dokładnie jest pieczęć prewencyjna i na czym polega korzystanie z pieczęci prewencyjnej możesz przeczytać w materiale „Pieczęć prewencyjna. Wybrane zagadnienia”.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

PIECZĘĆ PREWENCYJNA