Dział spadku w ugodzie sądowej

Dziś tak na szybko.

Pojawiło się orzeczenie dopuszczające możliwość dokonania działu spadku w ugodzie sądowej zawartej w postępowaniu pojednawczym.

Jaki jest istotny plus – ekonomiczny. Opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej wynosi 40 zł, a od wniosku  o dział spadku – min. 300 zł, jeśli jest zgodny projekt działu lub 600 zł, jeśli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Ponadto niewątpliwą zaletą jest krótszy czas rozpoznania sprawy w postępowaniu pojednawczym.

Warunek – zgoda spadkobierców co do podziału konkretnych składników majątkowych wchodzących w skład spadku.

Czasem sprawdza się przysłowie zgoda buduje, niezgoda rujnuje ;)

Dla zainteresowanych polecam lekturę orzeczenia Sądu Okręgowego w  Łomży o sygnaturze I Cz 190/13 z dnia 4 września 2013r., a także artykuł adwokat Katarzyny Skowrońskiej Ugoda sądowa? Zawsze można spróbować…”