Nowe zasady rozliczania ulgi na dzieci

Masz dzieci i chciałbyś rozliczyć ulgę na dzieci w zeznaniu rocznym?
Nie masz jednak pewności czy ulga ta Ci przysługuje i na jakich zasadach.

Dzisiejszy wpis jest więc dla Ciebie.

Poniżej artykuł gościnny napisany przez redakcję portalu rozliczeniepit.pl
o nowych zasadach rozliczania ulgi na dzieci.

rozliczeniepitNowe zasady ulgi z tytułu wychowywania dzieci

1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki niej skorzystają rodziny o niskim statusie materialnym oraz rodziny wielodzietne.

 Beneficjenci ulgi na dzieci

 Z ulgi na dzieci mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem liniowym, z ulgi nie skorzystają. Oczywiście jest ona przeznaczona także dla podatników, którzy firmy nie prowadzą, a pracują na przykład w oparciu o umowę o pracę.

Rodzice, którzy wychowują tylko jedno dziecko, mogą skorzystać z ulgi, jeżeli ich dochód nie przekroczył kwoty 56 000 zł. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie, suma ich dochodu musi być niższa od 112 000 zł.

Beneficjentami ulgi są również niektórzy rodzice wychowujący pełnoletnie dziecko. Chodzi o dwie kategorie rodziców: rodziców wychowujących dziecko, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz rodziców dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia i wciąż uczy się, a jego dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Zasady te nie uległy zmianie.

A co uległo zmianie?

Nowelizacja ustawy wprowadziła dwie zmiany: pierwszą zmianą jest podwyższenie stawek ulgi za trzecie i kolejne dzieci a drugą możliwość pełnego odpisu ulgi w sytuacji, kiedy ustalona przepisami kwota jest wyższa od podatku dochodowego podatnika.

Kwoty ulgi wzrosły o 20%. Dzięki temu rodzice trójki dzieci odliczą 4224,12 zł (o 331,92 zł więcej niż za 2013 rok) a rodzice czwórki dzieci – 6924,12 zł (o 805,24 zł więcej niż rok temu).

Szczególnie korzystna jest druga zmiana. W poprzednich latach, jeżeli podatek dochodowy był niższy niż ulga, podatnik mógł odliczyć jedynie wysokość podatku, co było niekorzystne dla rodzin wielodzietnych oraz dla rodzin o niskim statusie materialnym, które często nie miały możliwości wykorzystania ulgi w pełni.

Przykładowo, rodzina z jednym dzieckiem, w której pracował tylko jeden z rodziców i zarabiał 2200 zł brutto na umowie o pracę, tracił 129 zł. Ich podatek wynosił bowiem 983 zł, (zakładając standardowe koszty uzyskania przychodu i brak innych ulg, poza prorodzinną), natomiast ulga z tytułu wychowania jednego dziecka wynosi 1112,04 zł. Rodzina o takiej samej sytuacji materialnej, ale z dwójką dzieci, traciła aż 1241 zł.

W rozliczeniu za 2014 rok opisana przykładowa rodzina będzie miała możliwość skorzystania z pełnej kwoty ulgi. W tym celu do podstawowego formularza (PIT-36 lub PIT-37), oprócz załącznika PIT/O powinni dołączyć załącznik PIT/UZ, w którym wykażą różnicę między ustaloną przepisami kwotą ulgi, a wysokością ich podatku. Wykazana w tym załączniku kwota nie może jedynie przekroczyć sumy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Wielka rewolucja w spółkach

uslugi prawne lublinZapraszam Cię do przeczytania artykułu pt. „Wielka rewolucja w spółkach” autorstwa Pana Artura Kiełbasińskiego, który ukazał się w dniu dzisiejszym w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej (dodatek Mój Biznes). Możesz w nim przeczytać o nowych projektach  związanych z funkcjonowaniem spółek, i to nie tylko spółek z o.o., ale też jawnych i komandytowych.

Opinię na temat szykujących się zmian wyrazili m.in.: prof. Henryk Ćwikliński, radca prawny dr Marek Koenner, radca prawny Karol Sienkiewicz i ja – radca prawny Małgorzata Koczan :).

Dla miłośników internetowych wydań artykuł pt. „Wielka rewolucja w firmach. Koniec spółek zombi i inne zmiany” możesz znaleźć na wyborczej.biz.

Nazwa firmy a rejestr KRS

Zapraszam serdecznie do lektury wpisu gościnnego mojego autorstwa pt. „Nazwa firmy a rejestr KRS”. Całą treść artykułu możesz znaleźć na blogu o ochronie prawnej znaku towarowego, którego autorem jest Mikołaj Lech, aplikant rzecznikowski.

znaki towarowe-blog

Znajdziesz w  nim m.in. odpowiedź na następujące pytania:

  • Jak się ma nazwa firmy do rejestru KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego?
  • Czy sąd może odmówić rejestracji z uwagi na niewłaściwie obraną jej nazwę?
  • Czy sąd w ogóle bada czy wskazana nazwa firmy nie narusza cudzego prawa ochronnego na znak towarowy?

Artykuł ma charakter otwarty, dlatego zapraszam Cię także do włączenia się w dyskusję.

znak towarowy -blog