Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnejKoszty postępowania komorniczego nie są niestety niskie.

Warto dlatego pamiętać o takim środku prawnym jak wniosek o obniżenie wysokości opłat stosunkowych przy egzekucji świadczeń pieniężnych.

 

Wniosek taki może złożyć dłużnik a w określonych przypadkach także wierzyciel.
Wniosek wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia wzywającego do jej uiszczenia.

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze na czynności komornika.

Sąd przy rozpoznawaniu wniosku uwzględnia m.in.

  • nakład pracy komornika,
  • sytuację majątkową wnioskodawcy lub
  • wysokość dochodów wnioskodawcy.

Jeśli więc otrzymałeś postanowienie ustalające koszty komornicze rozważ czy nie ma podstaw do ich obniżenia. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Fot.http://foter.com/search/instant/?q=arrow&page=2