Ustawa o prawach konsumenta

Przedsiębiorco przygotuj się na zmiany w prawie!

W dniu 24 czerwca 2014 roku została ogłoszona Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o  prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Ustawa wejdzie w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku,  utracą natomiast moc dotychczasowe regulacje tj. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oaz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dla zainteresowanych zamieszczam tekst nowej ustawy tutaj.