Ustawa o prawach konsumenta – co się zmieni ?

Ustawa o prawach konsumenta

O wejściu w życie nowej Ustawy o prawach konsumenta sygnalizowałam Ci już w lipcu.

Nowa ustawa jest ważna i warto do niej sięgnąć. Przecież każdy z nas dokonuje różnego typu zakupów i warto wiedzieć jakie mamy  z tego tytułu uprawnienia. A z drugiej strony przedsiębiorcy też muszą być na bieżąco, aby dopełnić obowiązków z nowej ustawy wynikających.

Czytaj dalej

Nazwa firmy a rejestr KRS

Zapraszam serdecznie do lektury wpisu gościnnego mojego autorstwa pt. „Nazwa firmy a rejestr KRS”. Całą treść artykułu możesz znaleźć na blogu o ochronie prawnej znaku towarowego, którego autorem jest Mikołaj Lech, aplikant rzecznikowski.

znaki towarowe-blog

Znajdziesz w  nim m.in. odpowiedź na następujące pytania:

  • Jak się ma nazwa firmy do rejestru KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego?
  • Czy sąd może odmówić rejestracji z uwagi na niewłaściwie obraną jej nazwę?
  • Czy sąd w ogóle bada czy wskazana nazwa firmy nie narusza cudzego prawa ochronnego na znak towarowy?

Artykuł ma charakter otwarty, dlatego zapraszam Cię także do włączenia się w dyskusję.

znak towarowy -blog

Dział spadku w ugodzie sądowej

Dziś tak na szybko.

Pojawiło się orzeczenie dopuszczające możliwość dokonania działu spadku w ugodzie sądowej zawartej w postępowaniu pojednawczym.

Jaki jest istotny plus – ekonomiczny. Opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej wynosi 40 zł, a od wniosku  o dział spadku – min. 300 zł, jeśli jest zgodny projekt działu lub 600 zł, jeśli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Ponadto niewątpliwą zaletą jest krótszy czas rozpoznania sprawy w postępowaniu pojednawczym.

Warunek – zgoda spadkobierców co do podziału konkretnych składników majątkowych wchodzących w skład spadku.

Czasem sprawdza się przysłowie zgoda buduje, niezgoda rujnuje ;)

Dla zainteresowanych polecam lekturę orzeczenia Sądu Okręgowego w  Łomży o sygnaturze I Cz 190/13 z dnia 4 września 2013r., a także artykuł adwokat Katarzyny Skowrońskiej Ugoda sądowa? Zawsze można spróbować…”

 

Pomoc w prowadzeniu biznesu przez najbliższych a składki ZUS

Jeśli w prowadzeniu Twojego biznesu pomaga Ci np. małżonek, dzieci, rodzice, pozostający z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym to z punktu widzenia ZUS takie osoby są Twoimi współpracownikami i podlegają ubezpieczeniom jak przedsiębiorcy.

Temat ten ostatnio poruszyła Gazeta Prawna.

Warto mieć świadomość tego.

Zachęcam Cię do spojrzenia na tę sprawę także okiem mec. Katarzyny Przyborowskiej, która na swoim blogu pokazała nieco inny aspekt tego zagadnienia.

Pani mecenas na koniec swojego wywodu przytacza jeszcze ciekawe orzeczenie, które może akurat przydać się niektórym toczącym batalię z ZUS:

Podjęcie współpracy przez kobietę w ciąży przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie przez nią świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie jest naganne, ani tym bardziej sprzeczne z prawem, jeżeli współpraca ta była faktycznie wykonywanaWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2014 r. (III AUa 794/13).

O ochronie marki w spółce jawnej

Ostatnio miałam przyjemność gościć na moim blogu o Spółce Jawnej Mikołaja Lecha, aplikanta rzecznikowskiego, autora uznanych i bardzo wartościowych blogów prawnych o prawnej ochronie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Wywiad pt. „O ochronie marki w spółce jawnej” ukazał się w dwóch częściach. Bezpośrednio wywiad dotyczy spółki jawnej, ale w istocie wiele z poruszanych kwestii można odnieść do innych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Najem lokalu użytkowego cz. II – czas trwania

Dziś kontynuacja mojego pierwszego wpisu na blogu poświęconego umowie najmu lokalu użytkowego. Tym razem o tym na jaki czas można zawrzeć umowę najmu i jakie to może mieć znaczenie na pozostałe warunki umowy?

Czytaj dalej

Ustawa o prawach konsumenta

Przedsiębiorco przygotuj się na zmiany w prawie!

W dniu 24 czerwca 2014 roku została ogłoszona Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o  prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Ustawa wejdzie w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku,  utracą natomiast moc dotychczasowe regulacje tj. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oaz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dla zainteresowanych zamieszczam tekst nowej ustawy tutaj.