O ochronie marki w spółce jawnej

Ostatnio miałam przyjemność gościć na moim blogu o Spółce Jawnej Mikołaja Lecha, aplikanta rzecznikowskiego, autora uznanych i bardzo wartościowych blogów prawnych o prawnej ochronie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Wywiad pt. „O ochronie marki w spółce jawnej” ukazał się w dwóch częściach. Bezpośrednio wywiad dotyczy spółki jawnej, ale w istocie wiele z poruszanych kwestii można odnieść do innych form prowadzenia działalności gospodarczej.

W pierwszej części wywiadu możesz przeczytać m.in. o tym:

  • jak chronić prawnie nazwę firmy, jej logo?
  • czy rejestracja nazwy w KRS daje nam wystarczającą ochronę prawną, a jeśli nie to jakie podjąć kroki?
  • czy warto nazwę firmy/logo zarejestrować jako znak towarowy?
  • co nam daje uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy?

W drugiej części wywiadu mój Gość przybliżył m.in. :

  • kwestię procedury przed Urzędem Patentowym, kosztów z nią związanych, czasu jej trwania
  • aktualny bardzo temat ochrony prawnej strony www
  • zjawisko tzw. piractwa domenowego.

Czy wiesz jak skutecznie chronić markę swojej firmy?

Zapraszam do lektury