Z kim podpisuję umowę ?

Właściwe określenie stron w umowie i dopilnowanie by odpowiednie osoby podpisały tę umowę to kwestie elementarne, które mają kluczowe znaczenie przy ocenie ważności tej umowy i otwierają szansę do skutecznej windykacji.

Dziś na moje biurko trafiła do analizy podpisana umowa, która stała się dla mnie inspiracją do powstania niniejszego wpisu.

Umowa została podpisana pomiędzy Panem A.B. z przedsiębiorcą nazwijmy go „XYZ M.Kowalski”, który na jego rzecz miał coś wykonać.

W pierwszej kolejności zaczęłam sprawdzać kto tę umowę podpisał i otóż co się okazuje..

Pan przedsiębiorca „XYZ M.Kowalski” został określony w umowie w sposób następujący: umowa zawarta pomiędzy firmą XYZ reprezentowaną przez J.Nowaka – dyrektora.

W dodatku podkreślić należy, że do umowy nie załączono pełnomocnictwa udzielonego przez Pana M.Kowalskiego dla Pana J.Nowaka, który podpisywał umowę i dodatkowo zrobiono, nie wiem czy celowo czy nie, omyłkę w numerze NIP przedsiębiorcy.

Ten przykład przytaczam po to by tego typu błędów nie popełniać. Wielce dyskusyjne jest z kim ostatecznie umowa została zawarta, w związku z czym jest ryzyko pojawienia się  wielu niepotrzebnych komplikacji przy wyegzekwowaniu zobowiązań z umowy.

Jak winno to wyglądać?

Jeśli podpisujesz umowę z przedsiębiorcą sprawdź w jakim rejestrze jest on wpisany. Przedsiębiorcy są wpisywani do:

W naszym kazusie umowę podpisywano z przedsiębiorcą indywidualnym, a więc z Panem  M.Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „XYZ M.Kowalski”. Jeśli osobiście nie podpisywał on umowy osoba, która w jego imieniu działała winna okazać stosowne pełnomocnictwo do działania, które to powinno być załącznikiem do umowy. Powinniśmy sprawdzić czy osoba ta miała umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy i jaki jest zakres tego umocowania. Obligatoryjnie trzeba zweryfikować dane podane przez przedsiębiorcę z danymi ujawnionymi w jednym z rejestrów wskazanych wyżej.

Jeśli nie dopilnujemy by w umowie zostały właściwe określone strony w umowie i by odpowiednie osoby podpisały tę umowę może okazać się, że dochodzenie praw z danej umowy będzie znacznie utrudnione bądź niemożliwe.