Pomoc w prowadzeniu biznesu przez najbliższych a składki ZUS

Jeśli w prowadzeniu Twojego biznesu pomaga Ci np. małżonek, dzieci, rodzice, pozostający z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym to z punktu widzenia ZUS takie osoby są Twoimi współpracownikami i podlegają ubezpieczeniom jak przedsiębiorcy.

Temat ten ostatnio poruszyła Gazeta Prawna.

Warto mieć świadomość tego.

Zachęcam Cię do spojrzenia na tę sprawę także okiem mec. Katarzyny Przyborowskiej, która na swoim blogu pokazała nieco inny aspekt tego zagadnienia.

Pani mecenas na koniec swojego wywodu przytacza jeszcze ciekawe orzeczenie, które może akurat przydać się niektórym toczącym batalię z ZUS:

Podjęcie współpracy przez kobietę w ciąży przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie przez nią świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie jest naganne, ani tym bardziej sprzeczne z prawem, jeżeli współpraca ta była faktycznie wykonywanaWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2014 r. (III AUa 794/13).