WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego praktyka sądów w przyznawaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej jest dośZadośćuczynienieć jednolita.

KNF po przeanalizowaniu 1140 prawomocnych wyroków sądowych wydanych w latach 2015-2016 doszedł do wniosków, że średnie zadośćuczynienie dla rodziców wynosiło 74 714 zł, dla dziecka osoby zmarłej 62 222 zł, dla małżonków 78 903 zł, a dla rodzeństwa 30, 6 tys. zł.

Badania były przeprowadzone w kontekście poruszanego medialnie tematu dotyczącego wprowadzenia tabel kalkulacyjnych świadczeń w tego typu sytuacjach. Śmierci osoby bliskiej nie da się przeliczyć na pieniądze, każda sytuacja jest inna, a celem zadośćuczynienia ma być rekompensata krzywdy jaką poniosły osoby bliskie, dlatego mimo obowiązywania standaryzacji w wielu krajach europejskich temat budzi kontrowersje. W danych KNF są tylko podawane średnie co nie wyklucza zasądzania skrajnych wysokości świadczeń w porównywalnych sytuacjach. Nie wolno jednak zapominać, że przyczyną tego może być kwestia braku udowodnienia rozmiaru krzywdy w postępowaniu prowadzonym przez sąd.

Warto jednak zauważyć jeszcze jedną rzecz, że sądy oczywiście zasądzały wyższe kwoty niż proponowane przez zakłady ubezpieczeń. Jeśliby więc wysokość świadczeń oparto przy standaryzacji na badaniach wykonanych przez KNF mogłoby się to okazać niekorzystne dla zakładów ubezpieczeń.

Zainteresowanych tematem zachęcam również do lektury rekomendacji KNF, wydanych w czerwcu 2016 dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz poradnika wydanego również w 2016 r.

 Fot. Źródło: foter.com, Title: flowers marguerites destroyed dead, CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

NEGATYWNE WPISY W INTERNECIE

     Negatywne wpisy, zawierające obraźliwe czy nieprawdziwe informacje, stały się sporym problemem na portalach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Często dotyczą nie tylko osób prywatnych, ale również przedsiębiorców, którzy ponoszą straty zarówno wizerunkowe, jak też materialne. Bardzo często od opinii, z którymi zapozna się potencjalny klient, zależy, czy zdecyduje się skorzystać z naszych usług. Renoma firmy, budowana przez lata, może zostać bardzo szybko zniszczona przez opinie, które zazwyczaj nie są w żaden sposób weryfikowane. Negatywne wpisy, zwłaszcza te zamieszczone na dużych portalach czy forach internetowych, wpływają na pozycjonowanie i często pojawiają się w wynikach wyszukiwania wyżej niż strona przedsiębiorcy, pociągając za sobą poważne konsekwencje, jak utrata zaufania czy potencjalnych klientów.

8268468844_7ced911174_zNie można liczyć na to, że sytuacja unormuje się samoistnie. Pozostawienie negatywnych treści bez jakichkolwiek działań może poważnie zagrozić renomie firmy i mieć nieodwracalne skutki. Dlatego jeśli problem negatywnych wpisów dotknął też Ciebie, warto podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia.

    Różnego typu badania wyraźnie wskazują, że nie można lekceważyć negatywnych opinii pojawiających się pod adresem przedsiębiorcy w internecie. Internauci czytają opinie w internecie, ufają im i sugerują się tymi opiniami przy podejmowaniu decyzji. Warto podjąć właściwe kroki i zawalczyć o dobre imię firmy.

      Negatywne wpisy w internecie mogą naruszać dobra osobiste, które podlegają ochronie na gruncie kodeksu cywilnego. Administrator strony może także ponosić odpowiedzialność za wpisy użytkowników na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli wie o bezprawnym ich charakterze i nie uniemożliwi niezwłocznie do nich dostępu.

 

Autor: Agnieszka Prorok, aplikant radcowski w LEX OPTIM

Photo credit: Eric Kilby via Foter.com / CC BY-SA

Podwyższenie wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu

              Wysokość czynszu dyktują warunki rynkowe. Zdarza się jednak, że wynajmujący, w celu zachęcenia potencjalnych najemców, najpierw oferuje niski czynsz, aby później, już po podpisaniu umowy, go podwyższyć. Taką możliwość daje mu art. 685(1) kodeksu cywilnego, który określa zasady podwyższania czynszu.

           Przepis art. 6851 kc przewiduje wyjątek od zasady swobody umów przez przyznanie wynajmującemu uprawnienia do jednostronnej zmiany wysokości czynszu.

            Art. 6851 kc dotyczy umów zawartych zarówno na czas nieoznaczony jak i oznaczony w odniesieniu do najmu lokali użytkowych oraz najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych.

            Wypowiedzenie wysokości czynszu na podstawie art. 6851 k.c. jest jednostronnym oświadczeniem woli wynajmującego, to znaczy, że aby zmienić wysokość czynszu nie jest potrzebna zgoda najemcy.

            Wypowiedzenie wysokości czynszu powinno być wyrażone w formie w jakiej zawarto umowę najmu, czyli najczęściej będzie to forma pisemna.

 Jakie są konsekwencje jednostronnego podwyższenia czynszu?

            Sprawa jest jasna gdy najemca zgodzi się na podwyżkę, po miesiącu zaczynie po prostu płacić wyższy czynsz.

            Co się natomiast stanie w przypadku jego odmowy?

          Sprawa nie jest do końca jasna, gdyż przepis nie mówi wprost o wypowiedzeniu umowy. Większość prawników uważa, że nie przyjęcie warunków równa się rozwiązaniu umowy najmu. Przeciwnicy tej tezy wskazują, że mogło to by doprowadzić do obchodzenia ustalonych okresów wypowiedzenia umowy i wskazują, że w przypadku odmowy przyjęcia podwyższenia czynszu powinno się oddzielnie wypowiedzieć umowę najmu. W takim wypadku pomimo braku zgody, gdy obowiązuje nasz dłuższy niż miesięczny termin wypowiedzenie, bo upływie jednego miesiąca będziemy płacić wyższy czynsz aż do rozwiązania umowy. W jeszcze trudniejszej sytuacji są najemcy którzy mają zawartą umowę najmu na czas oznaczony, a nie ma przesłanek do rozwiązania umowy ze szczególnych powodów.

Czy wobec wyżej wskazanej możliwości jednostronnego podwyższenia czynszu przez wynajmującego, najemca jest skazany na ciągłą niepewność w odniesieniu do wysokości czynszu?

            Niekoniecznie. Art. 6851 kc ma charakter dyspozytywny, to znaczy, że strony mogą go w umowie dowolnie modyfikować, wprowadzając przykładowo dłuższy termin wypowiedzenia, lub uzależnić możliwość podwyższenia czynszu od niezależnych czynników, strony mogą również wyłączyć stosowanie powyższego przepisu w zawartej między nimi umowie.

aplikant radcowski

Piotr Olszówka

Podgląd księgi wieczystej

ksiegi wieczyste

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem nieruchomości powinieneś sprawdzić m.in. takie kwestie jak:

  • stan prawny nieruchomości,
  • obciążenia na nieruchomości np. hipoteką,
  • wielkość nieruchomości,
  • kto ma prawa do nieruchomości.

W jaki sposób możesz to zrobić. Najszybciej i najłatwiej poprosić obecnego właściciela lub pośrednika o numer księgi wieczystej.

Następnie wejdź na stronę Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych  Ksiąg Wieczystych i w odpowiednich rubrykach wpisz brakujące dane (numer księgi wieczystej i automatycznie generowany na stronie kod), a uzyskasz podgląd interesującej Cię księgi wieczystej.

Podgląd księgi jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie. Wystarczy mieć komputer i podłączenie do sieci. Uzyskanie podglądu nie wymaga też rejestracji konta czy podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Minusem rozwiązania jest konieczność znajomości numeru księgi wieczystej, nie odnajdziemy jej np. po adresie nieruchomości.

* Uwaga: nie wszystkie księgi są jeszcze zmigrowane do systemu, ale większość już jest dostępna na podglądzie on-line.

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Niedawno przeglądając Gazetę Prawną natknęłam się na statystyki obrazujące przygotowanie e-sklepów na wejście w życie nowej ustawy o prawach konsumenta. Nie da się przejść obok nich obojętnie.

http://blogowiskoprawne.pl/ Czytaj dalej

Ustawa o prawach konsumenta – co się zmieni ?

Ustawa o prawach konsumenta

O wejściu w życie nowej Ustawy o prawach konsumenta sygnalizowałam Ci już w lipcu.

Nowa ustawa jest ważna i warto do niej sięgnąć. Przecież każdy z nas dokonuje różnego typu zakupów i warto wiedzieć jakie mamy  z tego tytułu uprawnienia. A z drugiej strony przedsiębiorcy też muszą być na bieżąco, aby dopełnić obowiązków z nowej ustawy wynikających.

Czytaj dalej

Dział spadku w ugodzie sądowej

Dziś tak na szybko.

Pojawiło się orzeczenie dopuszczające możliwość dokonania działu spadku w ugodzie sądowej zawartej w postępowaniu pojednawczym.

Jaki jest istotny plus – ekonomiczny. Opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej wynosi 40 zł, a od wniosku  o dział spadku – min. 300 zł, jeśli jest zgodny projekt działu lub 600 zł, jeśli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Ponadto niewątpliwą zaletą jest krótszy czas rozpoznania sprawy w postępowaniu pojednawczym.

Warunek – zgoda spadkobierców co do podziału konkretnych składników majątkowych wchodzących w skład spadku.

Czasem sprawdza się przysłowie zgoda buduje, niezgoda rujnuje ;)

Dla zainteresowanych polecam lekturę orzeczenia Sądu Okręgowego w  Łomży o sygnaturze I Cz 190/13 z dnia 4 września 2013r., a także artykuł adwokat Katarzyny Skowrońskiej Ugoda sądowa? Zawsze można spróbować…”

 

Najem lokalu użytkowego cz. II – czas trwania

Dziś kontynuacja mojego pierwszego wpisu na blogu poświęconego umowie najmu lokalu użytkowego. Tym razem o tym na jaki czas można zawrzeć umowę najmu i jakie to może mieć znaczenie na pozostałe warunki umowy?

Czytaj dalej

Ustawa o prawach konsumenta

Przedsiębiorco przygotuj się na zmiany w prawie!

W dniu 24 czerwca 2014 roku została ogłoszona Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o  prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Ustawa wejdzie w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku,  utracą natomiast moc dotychczasowe regulacje tj. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oaz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dla zainteresowanych zamieszczam tekst nowej ustawy tutaj.